Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia NGK.6871.4.40.2021


NGK.6871.4.40.2021                                                Koronowo,  dnia 07 kwietnia 2021 r.
 
 
 
 
BURMISTRZ  KORONOWA
 
    Stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz.1990 ze zm.)
 
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 oraz na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl na okres 21 dni, tj.: od dnia 08.04.2021 r. do dnia 29.04.2021 r., umieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 

metryczka


Wytworzył: Mariola Wosicka-Sztylka (8 kwietnia 2021)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (8 kwietnia 2021, 12:07:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593