Przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Wąskotorowej 4 w Koronowie

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Wąskotorowej 4 w Koronowie
 
Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni  30 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności, znajdujący się na parterze budynku hali sportowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wodnokanalizacyjną. Instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna posiada odrębne liczniki. Okres najmu od 01 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Wysokość wywoławcza stawki czynszu za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu wynosi 5,80 zł. netto zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. Do wysokości czynszu doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Na najemcy ciążyć będzie opłata od nieruchomości zgodnie z art.3 ust.1pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2018 poz. 1445 z póź.zm.) oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2017 poz.1892 z póź.zm.).
Pisemne oferty z podaną ceną oraz koncepcją prowadzenia działalności należy składać do dnia 25 września 2018 r. do godz. 9.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „przetarg” w sekretariacie MGOSiR w Koronowie ul. Wąskotorowa 4, pok. nr 4.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu ,zmiany ogłoszenia o przetargu, jak również odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Warunki najmu regulować będzie umowa między najemcą a wynajmującym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4 lub telefonicznie pod nr 785-903-203.
Otwarcie ofert nastąpi dnia  25 września 2018 r. o godz. 9.15 w siedzibie MGOSiR.

Zatwierdził
Dyrektor MGOSiR w Koronowie
Maciej Makowski

* Ogłoszenie (199kB) pdf
* Klauzula informacyjna zgodna z RODO (259kB) pdf
* Zawiadomienie (149kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dorota Jędrzejczak (17 września 2018)
Opublikował: Ewa Tomasik (17 września 2018, 13:38:17)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie

Ostatnia zmiana: Ewa Tomasik (25 września 2018, 13:51:06)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1346