Karta usług Nr 92 - ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w powyższej sprawie.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA - Wnioskodawcy
 
CZAS REALIZACJI – do 7 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY - Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OPŁATY – 17 zł (uiszczana przy składaniu wniosku)
 
TRYB ODWOŁAWCZY - Nie dotyczy
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Pokój nr 12
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 456, fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001
 
FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Eliza Wilgosiewicz (4 sierpnia 2017)
Opublikował: Anna Gliszczyńska (8 sierpnia 2017, 15:56:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (24 czerwca 2021, 12:11:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1581