Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023
metryczka


Wytworzył: Marta Maćkowska (22 kwietnia 2024)
Opublikował: Marta Maćkowska (22 kwietnia 2024, 08:41:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110