Sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
NIP 554-22-27-553 REGON 092356159
tel. 52 3822 353,
zamowienia2@spzoz.koronowo.pl
 
ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWY:

Sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

nr postępowania ZP.26.1.4.2024


Zaproszenie do składania ofert - zapytanie ofertowe (264kB) pdf
Formularz oferty (24kB) word
Umowa wzór (209kB) pdf  
Załącznik nr 1 do umowy - wykaz pojazdów (19kB) word
Załącznik nr 2 do umowy- wykaz osób (17kB) word  
Załacznik nr 3 do umowy - wykaz stacji (17kB) word
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (31kB) word
Klauzula informacyjna (23kB) word  
Oświadczenie wykonawcy - wykluczenie (23kB) word
Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (18kB) word


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadoomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (157kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dorota Kłobuchowska (20 lutego 2024)
Opublikował: Dorota Kłobuchowska (20 lutego 2024, 13:35:47)
Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Ostatnia zmiana: Dorota Kłobuchowska (29 lutego 2024, 08:44:17)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237