2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2023 z dnia 29 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2022, w tym kwotę nadwyżki albo deficytu: kwotę wykorzystanych środków: kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 roku: kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: wykaz udzielonych poręczeń i  gwarancji: wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i  przyczyn umorzenia: wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (29 maja 2023)
Opublikował: Beata Kolasińska (31 maja 2023, 14:15:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204