Program współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

metryczka


Wytworzył: Magdalena Tabasz (30 listopada 2022)
Opublikował: Michał Izbaner (24 stycznia 2023, 16:06:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151