NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/229/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 kwietnia 2016W sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 460 z późn. zmianami poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) na wniosek Burmistrza Koronowa, po uzyskaniu opinii Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, będącego zarządcą dróg gminnych Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVI/229/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 kwietnia 2016


W sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 460 z późn. zmianami poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) na wniosek Burmistrza Koronowa, po uzyskaniu opinii Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, będącego zarządcą dróg gminnych Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (28 kwietnia 2016, 09:34:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 726