NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/224/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 kwietnia 2016w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/224/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 kwietnia 2016


w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 27.04.2016
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały:
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XXXIII/294/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXII/279/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLVII/379/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXVII/233/16 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 04.05.2016
  • pozycja w dzienniku: 1566

metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (28 kwietnia 2016, 09:12:59)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 12:55:13)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 884