NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/210/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 marca 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXV/210/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (1 kwietnia 2016, 10:21:34)

Ostatnia zmiana: Mateusz Gielażyn (1 kwietnia 2016, 10:54:49)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1016