Uchwała nr XIX/185/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2015w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Gościeradz, gmina KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 1774) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007r Nr 147 poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/185/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Gościeradz, gmina Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 1774) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007r Nr 147 poz. 2539) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 stycznia 2016, 12:14:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889