Uchwała nr XIX/184/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1515) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIX/184/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1515) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (93kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 29.12.2021
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 13.01.2016
  • pozycja w dzienniku: 204

metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 stycznia 2016, 12:11:45)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (5 lipca 2022, 13:28:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 563