Uchwała nr XIX/181/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2015w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Koronowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.1) i art. 90 ust. 2a i ust. 4 ustawy z dnia 7 września roku o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) oraz art. 251 i art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/181/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Koronowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.1) i art. 90 ust. 2a i ust. 4 ustawy z dnia 7 września roku o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) oraz art. 251 i art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 stycznia 2016, 12:05:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 569