NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/142/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 października 2015zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1515) art. 6l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. z 2013 r., poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/142/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 października 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1515) art. 6l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. z 2013 r., poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (93kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 28.10.2015
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.11.2015
  • pozycja w dzienniku: 3266

metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (2 listopada 2015, 08:21:13)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 15:45:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 630