Uchwała nr XIII/119/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 sierpnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. z 2013 r., poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/119/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. z 2013 r., poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 26.08.2015
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.09.2021
  • pozycja w dzienniku: 2639

metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (31 sierpnia 2015, 11:58:55)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 08:46:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 606