Uchwała nr III/25/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2014w sprawie zlecenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Koronowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz.183, 1195) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/25/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie zlecenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Koronowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz.183, 1195) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (7 stycznia 2015, 13:35:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 896