NULL string(0) ""

Uchwała nr III/24/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2014w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza KoronowaNa podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz § 87 ust. 1 i § 88 Statutu Gminy Koronowo przyjętego Uchwałą Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (publ. w 2008 r. Dziennik Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38, poz. 544) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/24/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Koronowa

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz § 87 ust. 1 i § 88 Statutu Gminy Koronowo przyjętego Uchwałą Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (publ. w 2008 r. Dziennik Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38, poz. 544) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (42kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (7 stycznia 2015, 13:35:01)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (10 marca 2023, 11:41:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1202