NULL string(0) ""

Uchwała nr III/20/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2014w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania skargi na działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łąska WielkiegoNa podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072), § 87 ust. 1 i § 88 Statutu Gminy Koronowo przyjętego Uchwałą Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (publ. w 2008 r. Dziennik Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38, poz. 544) w związku z § 45 ust. 3 Statutu Sołectwa Łąsko Wielkie (załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIX/211/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 marca 2004 r. publ. w 2004 r. Dziennik Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 65, poz. 1165) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/20/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania skargi na działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łąska Wielkiego

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072), § 87 ust. 1 i § 88 Statutu Gminy Koronowo przyjętego Uchwałą Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (publ. w 2008 r. Dziennik Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38, poz. 544) w związku z § 45 ust. 3 Statutu Sołectwa Łąsko Wielkie (załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIX/211/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 marca 2004 r. publ. w 2004 r. Dziennik Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 65, poz. 1165) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (7 stycznia 2015, 13:33:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1090