NULL string(0) ""

Uchwała nr III/26/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2014w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Koronowo na lata 2015 – 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 176 pkt. 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135, poz.154, poz. 866, poz. 1650; z 2014 r, poz. 619, poz.1188) oraz art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.182, poz. 509, poz. 1650; z 2014 r. poz.567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz.1188) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/26/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Koronowo na lata 2015 – 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 176 pkt. 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135, poz.154, poz. 866, poz. 1650; z 2014 r, poz. 619, poz.1188) oraz art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.182, poz. 509, poz. 1650; z 2014 r. poz.567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz.1188) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (7 stycznia 2015, 13:07:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2138