NULL string(0) ""

Uchwała nr III/19/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2014w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/19/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (7 stycznia 2015, 12:58:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1005