NULL string(0) ""

Uchwała nr II/15/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 5 grudnia 2014w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w KoronowieNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072)oraz § 16 ust. 1 pkt 3 i § 70 ust. 1 Uchwały Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (publ. w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38, poz. 544) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/15/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 5 grudnia 2014


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072)oraz § 16 ust. 1 pkt 3 i § 70 ust. 1 Uchwały Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (publ. w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38, poz. 544) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (9 grudnia 2014, 08:41:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1209