NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIX/447/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 kwietnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399, poz. 1596) uchwala się, co następuję:

Uchwała nr XLIX/447/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 kwietnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399, poz. 1596) uchwala się, co następuję:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 30.04.2014
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXVII/263/12 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 09.05.2014
  • pozycja w dzienniku: 1554

metryczka


Opublikował: Natalia Sienkiewicz (8 maja 2014, 08:48:45)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 13:22:37)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 839