NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIX/445/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 kwietnia 2014w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379) w związku z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399, poz. 1593) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r., poz. 299) uchwala się, co następuję:

Uchwała nr XLIX/445/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 kwietnia 2014


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379) w związku z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399, poz. 1593) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r., poz. 299) uchwala się, co następuję:


metryczka


Opublikował: Natalia Sienkiewicz (8 maja 2014, 08:28:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 901