Uchwała nr XLV/412/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2013w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi P........................ na działania Burmistrza Koronowa i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KoronowieNa podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318) oraz § 87 ust. 1 i § 88 Statutu Gminy Koronowo przyjętego Uchwałą Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2008 r. Nr 38, poz. 544) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/412/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi P........................ na działania Burmistrza Koronowa i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318) oraz § 87 ust. 1 i § 88 Statutu Gminy Koronowo przyjętego Uchwałą Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2008 r. Nr 38, poz. 544) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (16 stycznia 2014, 09:11:42)

Ostatnia zmiana: Żaneta Zenel (16 stycznia 2014, 09:14:00)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1233