Uchwała nr XLIV/406/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2013w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznegoNa podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana poz. 645 i 1318) oraz art. 5d i 5f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 zmiany z 2013 roku, poz. 984 i 1238) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/406/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2013


w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana poz. 645 i 1318) oraz art. 5d i 5f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 zmiany z 2013 roku, poz. 984 i 1238) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (24 grudnia 2013, 12:10:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1687