Uchwała nr XLIV/404/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2013w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2014Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318) oraz § 71 Uchwały Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 38, poz. 544) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/404/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2014

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318) oraz § 71 Uchwały Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 38, poz. 544) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (24 grudnia 2013, 12:06:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1169