Uchwała nr XLII/400/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 listopada 2013w sprawie powołania spółdzielni socjalnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana poz. 645) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 6 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, zmiany z 2009 r. Nr 91 poz. 742, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, z 2011 r. Nr. 205 poz. 1211) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLII/400/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie powołania spółdzielni socjalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana poz. 645) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 6 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, zmiany z 2009 r. Nr 91 poz. 742, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, z 2011 r. Nr. 205 poz. 1211) uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (29 listopada 2013, 13:02:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1267