Uchwała nr XLII/398/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w KoronowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/398/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (29 listopada 2013, 12:58:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1411