Uchwała nr XLII/396/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz.594, poz.645) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLII/396/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz.594, poz.645) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (93kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 27.11.2013
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr LX/512/22 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.12.2013
  • pozycja w dzienniku: 3827

metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (29 listopada 2013, 12:55:32)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (5 lipca 2022, 13:26:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1484