Uchwała nr XLII/393/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 listopada 2013w sprawie zamiany gruntów na terenie miasta i gminy KoronowoNa podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.poz.594 i 645) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j .Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651, Nr 106 poz. 675 Nr 143 poz.963, Nr 155 poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz.762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337,z 2012r. poz.908, poz951, poz.1256, poz.1429, poz.1529, z 2013 r. poz. 1238) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007r Nr 147 poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/393/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie zamiany gruntów na terenie miasta i gminy Koronowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.poz.594 i 645) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j .Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651, Nr 106 poz. 675 Nr 143 poz.963, Nr 155 poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz.762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337,z 2012r. poz.908, poz951, poz.1256, poz.1429, poz.1529, z 2013 r. poz. 1238) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007r Nr 147 poz. 2539) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (29 listopada 2013, 12:49:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1152