NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/293/12Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia udziałów Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w BydgoszczyNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz.236) i art. 33 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 171 poz. 1397,ze zmianami z Dz. U. z 2002 r. Nr 240 poz. 2055 z 2003 r. Nr 60 poz. 535 Nr 90 poz. 844, z 2004 r. Nr 6 poz.39, Nr 116 poz. 1207, Nr 123 poz. 1291, Nr 273 poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167 poz. 1400, Nr 169 poz. 1418, Nr 184 poz. 1539, Nr 178 poz. 1479, z 2006 r. Nr 107 poz. 721, Nr 208 poz. 1532 z 2008 r. Nr 180 poz. 1109, z 2009 r. Nr 13 poz.70, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 171, z 2012 r. poz. 459) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/293/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia udziałów Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz.236) i art. 33 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 171 poz. 1397,ze zmianami z Dz. U. z 2002 r. Nr 240 poz. 2055 z 2003 r. Nr 60 poz. 535 Nr 90 poz. 844, z 2004 r. Nr 6 poz.39, Nr 116 poz. 1207, Nr 123 poz. 1291, Nr 273 poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167 poz. 1400, Nr 169 poz. 1418, Nr 184 poz. 1539, Nr 178 poz. 1479, z 2006 r. Nr 107 poz. 721, Nr 208 poz. 1532 z 2008 r. Nr 180 poz. 1109, z 2009 r. Nr 13 poz.70, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 171, z 2012 r. poz. 459) uchwala się, co następuje:metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (3 stycznia 2013, 09:15:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1712