NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/486/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2009zmieniająca uchwałę w spawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, zmiany Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 179 poz. 1487, Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz.788, Nr 179 poz. 1487, Nr 164 poz. 1366, Nr 180 poz.1493, Nr 94 poz. 788, Nr 179 poz. 1487, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 135 poz. 950, Nr 186 poz.1380, Nr 249 poz. 1831, Nr 251poz. 1844, z 2007 r. Nr 35 poz.219, Nr 36 poz. 226, Nr 48 poz. 320, Nr 120 poz. 818, Nr 209 poz. 1519, Nr 221 poz. 1649, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz.1431, Nr 216, poz.1367, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 6,poz. 33, Nr 65, poz.554, Nr 69, poz. 590,Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 127, poz. 1055)

Uchwała nr XLIII/486/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w spawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, zmiany Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 179 poz. 1487, Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz.788, Nr 179 poz. 1487, Nr 164 poz. 1366, Nr 180 poz.1493, Nr 94 poz. 788, Nr 179 poz. 1487, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 135 poz. 950, Nr 186 poz.1380, Nr 249 poz. 1831, Nr 251poz. 1844, z 2007 r. Nr 35 poz.219, Nr 36 poz. 226, Nr 48 poz. 320, Nr 120 poz. 818, Nr 209 poz. 1519, Nr 221 poz. 1649, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz.1431, Nr 216, poz.1367, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 6,poz. 33, Nr 65, poz.554, Nr 69, poz. 590,Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 127, poz. 1055)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (12 stycznia 2010, 14:26:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2806