NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/480/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 grudnia 2009w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie na 2010 rokNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz § 101 ust. 1 Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 38, poz. 544)

Uchwała nr XLIII/480/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie na 2010 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz § 101 ust. 1 Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 38, poz. 544)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (12 stycznia 2010, 14:06:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1826