NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/473/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 9 grudnia 2009 w sprawie użyczenia nieruchomości gminnej położonej na terenie miasta KoronowaNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r, Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r, Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r, Nr 52 poz. 420)

Uchwała nr XLII/473/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 9 grudnia 2009


w sprawie użyczenia nieruchomości gminnej położonej na terenie miasta Koronowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r, Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r, Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r, Nr 52 poz. 420)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (17 grudnia 2009, 08:17:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2095