NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/472/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2009w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działania Burmistrza KoronowaNa podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz § 87 ust. 1 i § 88 Statutu Gminy Koronowo przyjętego Uchwałą Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (publ. w 2008 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 38, poz. 544)

Uchwała nr XLI/472/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działania Burmistrza Koronowa

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz § 87 ust. 1 i § 88 Statutu Gminy Koronowo przyjętego Uchwałą Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (publ. w 2008 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 38, poz. 544)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (27 listopada 2009, 13:21:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2029