NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/467/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej będącej w użytkowaniu wieczystymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) w związku z art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zm. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz.335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz.1279, Nr 161 poz.1281) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom., Nr 147, poz.2539)

Uchwała nr XLI/467/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej będącej w użytkowaniu wieczystym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) w związku z art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zm. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz.335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz.1279, Nr 161 poz.1281) oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom., Nr 147, poz.2539)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (27 listopada 2009, 13:10:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2354