NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/364/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 marca 2009w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości GościeradzNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458)

Uchwała nr XXXI/364/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 marca 2009


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościeradz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (30 marca 2009, 14:43:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1718