Uchwała nr XXXVIII/446/05Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2005w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na rok 2006Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. 02.23.220, zm. Dz. U. 02.62.558, zm. Dz. U. 02.113.984, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 03.80.717, zm. Dz. U. 03.162.1568, zm. Dz. U. 02.153.1271, zm. Dz. U. 04.102.1055, zm. Dz. U. 04.116.1203, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz.U.05.172.1441) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zm. Dz.U.02.167.1372, zm. przen. Dz. U.01.128.1401, zm. Dz.U. 03.80.719, zm. Dz. U. 03.122.1143, zm. Dz. U. 04.29.257, zm. Dz. U. 04.99.1001, zm. Dz. U. 04.152.1597, zm. Dz. U. 04.273.2703, zm. Dz. U. 05.23.186, zm. Dz. U. 05.132.1110, zm. Dz. U. 05.155.1298, zm. Dz.U. 05.179.1485)

Uchwała nr XXXVIII/446/05
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. 02.23.220, zm. Dz. U. 02.62.558, zm. Dz. U. 02.113.984, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 03.80.717, zm. Dz. U. 03.162.1568, zm. Dz. U. 02.153.1271, zm. Dz. U. 04.102.1055, zm. Dz. U. 04.116.1203, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz.U.05.172.1441) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zm. Dz.U.02.167.1372, zm. przen. Dz. U.01.128.1401, zm. Dz.U. 03.80.719, zm. Dz. U. 03.122.1143, zm. Dz. U. 04.29.257, zm. Dz. U. 04.99.1001, zm. Dz. U. 04.152.1597, zm. Dz. U. 04.273.2703, zm. Dz. U. 05.23.186, zm. Dz. U. 05.132.1110, zm. Dz. U. 05.155.1298, zm. Dz.U. 05.179.1485)


Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 marca 2006, 14:46:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2776