Uchwała nr XXV/304/2000Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2000w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych środka specjalnego Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

Uchwała nr XXV/304/2000
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2000


w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych środka specjalnego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (28 lipca 2008, 15:17:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2501