NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/157/07Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2007w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie na 2008 rokNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1090 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r. Nr 129, poz. 2154)

Uchwała nr XV/157/07
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie na 2008 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1090 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r. Nr 129, poz. 2154)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (4 stycznia 2008, 09:18:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2341