NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXVIII/655/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 maja 2023zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 645), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXXVIII/655/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 maja 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 645), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (1905kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 31.05.2023
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Kategorie tematyczne: WZORY WNIOSKÓW I DEKLARACJI
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr LIX/493/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LXI/518/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 lipca 2022-w części

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 06.06.2023
  • pozycja w dzienniku: 2023.3905

metryczka


Opublikował: Agata Głogowska (5 czerwca 2023, 14:58:38)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (9 listopada 2023, 14:20:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 386