NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXV/634/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 marca 2023w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Koronowo celem zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci przez rodziców lub opiekunów do placówek oświatowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 39a ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Rada Miejska w Koronowie, uchwala co następuje:

Uchwała nr LXXV/634/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 marca 2023


w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Koronowo celem zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci przez rodziców lub opiekunów do placówek oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 39a ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Rada Miejska w Koronowie, uchwala co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (283kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 29.03.2023
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 17 stycznia 2023 r.
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LXX/594/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022


Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 05.04.2023 r.
  • pozycja w dzienniku: 2023.2383

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (20 kwietnia 2023, 10:14:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342