NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXII/601/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 3 lutego 2023zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 6j ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXII/601/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 3 lutego 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 6j ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (211kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 3.02.2023
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem 1.03.2023 r.
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXXV/307/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 lutego 2021

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 07.02.2023
  • pozycja w dzienniku: 2023.985

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (9 lutego 2023, 09:16:41)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 kwietnia 2023, 10:27:11)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 347