Uchwała nr LXXI/598/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 stycznia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXI/598/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 stycznia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (283kB) pdf

Status aktu: oczekujący
Data podjęcia: 25.01.2023
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XLII/367/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2021

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.02.2023
  • pozycja w dzienniku: 2023.843

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (2 lutego 2023, 15:25:34)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (9 lutego 2023, 14:05:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 253