Uchwała nr LXVI/567/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 października 2022zmieniająca uchwałę nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Koronowo na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. wszystkich opraw opisanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo”, po wygaśnięciu umowy dzierżawy części urządzeń oświetleniowychNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz.1385 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXVI/567/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 października 2022


zmieniająca uchwałę nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Koronowo na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. wszystkich opraw opisanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo”, po wygaśnięciu umowy dzierżawy części urządzeń oświetleniowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz.1385 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (293kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 26.10.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr LIV/476/22 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (3 listopada 2022, 08:07:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221