Uchwała nr LXVI/563/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 października 2022zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXVI/563/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 października 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (211kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 26.10.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 1.01.2023
Kategorie tematyczne: ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXXII/270/16 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 04.11.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.5670

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (2 listopada 2022, 15:06:28)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (12 grudnia 2022, 09:39:34)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 236