NULL string(0) ""

Uchwała nr LXV/552/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 września 2022w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały zawierającej stanowisko w określonej sprawieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 241 i art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z § 13 ust. 1 i § 25 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5452 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXV/552/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 września 2022


w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały zawierającej stanowisko w określonej sprawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 241 i art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z § 13 ust. 1 i § 25 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5452 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (267kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 28.09.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: INNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (5 października 2022, 14:33:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 465