NULL string(0) ""

Uchwała nr LXV/539/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 września 2022zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXV/539/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 września 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (4059kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 28.09.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: BUDŻET GMINY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr L/435/21 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (4 października 2022, 14:17:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253