Uchwała nr L/438/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 22 grudnia 2021w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo prawem użytkowania i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy użytkowaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i § 3 ust. 2 Uchwały nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. nr 147 poz. 2539) w związku z art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/438/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo prawem użytkowania i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy użytkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i § 3 ust. 2 Uchwały nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. nr 147 poz. 2539) w związku z art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (177kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 22.12.2021
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Kategorie tematyczne: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2021, 12:10:03)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (31 grudnia 2021, 11:03:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 354