Uchwała nr XIV/180/03Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 listopada 2003w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 11/4 o pow. 0,52 ha położonej we WtelnieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 )

Uchwała nr XIV/180/03
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 listopada 2003


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 11/4 o pow. 0,52 ha położonej we Wtelnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 )Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 czerwca 2007, 08:40:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2252